Centrum Medyczne A & P Baranowscy

Oferujemy szeroki zakres operacji kręgosłupa, doświadczenie oparte wieloletnią pracę w Centrum Rehabilitacji im. M. Weissa w Konstancinie "STOCER", w oddziale Neuroortopedii. Rocznie wykonujemy ponad 600 operacji, praktykę chirurgiczną zdobywaliśmy w znanych ośrodkach zagranicznych. Nasze osiągnięcia doceniane są w całej Europie, gdzie prowadzimy warsztaty chirurgiczne oraz wykłady. Wprowadziliśmy najnowsze techniki leczenia chirurgicznego schorzeń kręgosłupa. Proponujemy najlepsze rozwiązania w leczeniu dyskopatii szyjnej i lędźwiowej - dyski ruchome i sztywne, w spondylozie - protezy węglowe trzonów, w złamaniach kręgosłupa - różnego typu stabilizacje, w kręgozmykach - stabilizacje z dostępu tylnego i przedniego (przez brzuch).

Założyciele Centrum Medycznego A & P Baranowscy

Dr n. med. Alicja Baranowska Dr n. med. Paweł Baranowski
Doświadczenie Certyfikaty Publikacje
WYKSZTAŁCENIE

2005  Dr nauk medycznych, tytuł pracy doktorskiej: „Ocena wyników leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku szyjnym z zastosowaniem sztywnych wszczepów krążków międzykręgowych”, promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki - I Wydział Lmekarski Akademii Medycznej w Warszawie
2003   Studia Podyplomowe w zakresie ekonomii - specjalność: Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny
2001  II stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii
1997  I stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii
1992  Dyplom lekarski, I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2011  Ordynator Oddziału Neuroortopedii Szpitala im. prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER”
2007-2011  p.o. Ordynator Oddziału Neuroortopedii, Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER”
2001-2007    Starszy asystent Oddziału Neuroortopedii w Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER”
2001-2008  Konsultacje w Poradni Neuroortopedycznej w Centrum Rehabilitacji
1994-2001  Asystent Oddziału Rehabilitacyjnego, Ortopedyczno-Urazowego, Wad Postawy i Leczenia Skolioz, Pooperacyjno–Ortopedycznego, Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznego

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

2007  Leczenie operacyjne pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa w Niepublicznym Zespole Leczniczo–Rehabilitacyjnym w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o., Konstancin–Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14
2006  Wykładowca - POSTGRADUATE COURSE „New technologies in spinal neurosurgery” w 10th Congress of the Baltic Neurosurgical Association, Palanga, Lithuania, September 14-16
Tematy:
- Assessment of cervical disc disease treatment after use of Solis cage
- Usage of Solis in cervical disease - workshop
1999  Prywatna praktyka lekarska

ZAINTERESOWANIA
 • Żeglarstwo:
  • Patent Sternika Jachtowego, 2004
  • Patent Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu, 2007
 • Nurkowanie:
  • Patent Open Water Diver PADI, 2004
  • Deep Diveing, 2008
  • Nitrox User Level II, 2008
 • Windsurfing

Specjaliści w leczeniu kręgosłupa

setki operacji rocznie
wieloletnie doświadczenie
szereg
publikacji
wykłady na konferencjach
najnowsze techniki leczenia