Dyskopatia

DYSKOPATIA - przepuklina krążka międzykręgowego (dysku)

DYSKOPATIA SZYJNA

1. Wszczepienie protezy sztywnej dysku

Zalety:

 • odtworzenie wysokości przestrzeni międzytrzonowej
 • odtworzenie krzywizny szyjnej
 • uzyskanie zrostu kostnego
 • możliwa ocena rentgenowska zrostu kostnego
 • możliwe wykonanie badania MRI
 • możliwe stosowanie fizykoterapii

2. Wszczepienie protezy ruchomej dysku

Zalety:

 • zachowanie ruchomości operowanego segmentu kręgosłupa
 • prewencja przed wcześniejszym wystąpieniem zmian zwyrodnieniowych
 • sąsiednich przestrzeni międzykręgowych
 • osiągnięcie stabilności operowanego segmentu kręgosłupa
 • eliminacja powikłań związanych z miejscem pobrania tkanki kostnej
 • nie stosowanie kołnierza ortopedycznego po operacji
DYSKOPATIA LĘDŹWIOWA

1. Wycięcie krążka międzykręgowego (fenestracja, hemilaminektomia, laminektomia)

2. Wycięcie krążka międzykręgowego z dostępu przedniego, przez brzuch i:

 • wszczepienie protezy sztywnej dysku
 • wszczepienie protezy ruchomej dysku

Zalety dostępu przedniego do kręgosłupa:

 • całkowite usunięcie dysku bez ingerencji w kanał kręgowy (zapobiega powstawania blizny pooperacyjnej)
 • zachowanie tylnych elementów kręgosłupa (kostnych, stawowych, mięśniowych)
 • zachowanie ciągłości mięśni brzucha

3. Wszczepienie stabilizatora dynamicznego pomiędzy wyrostki kolczyste

4. Wycięcie krążka międzykręgowego z dostępu tylno – bocznego, stabilizacja przeznasadowa i międzytrzonowa ( met. ELIF)

Zalety:

 • usunięcie dysku bez ingerencji w kanał kręgowy i jednoczasowa stabilizacja kręgosłupa

Specjaliści w leczeniu kręgosłupa

setki operacji rocznie
wieloletnie doświadczenie
szereg
publikacji
wykłady na konferencjach
najnowsze techniki leczenia