Nowotowory

NOWOTWÓR

  1. Pobranie materiału na badanie histopatologiczne
  2. Wycięcie kręgu i wszczepienie protezy kręgu
  3. Cementoplastyka trzonu - w naczyniakach
  4. Vertebroplastyka trzonu - w złamaniach osteoporotycznych
  5. Stabilizacja kręgosłupa, odbarczenie struktur nerwowych

Specjaliści w leczeniu kręgosłupa

setki operacji rocznie
wieloletnie doświadczenie
szereg
publikacji
wykłady na konferencjach
najnowsze techniki leczenia